آموزش بهسازی و طراحی شهری در GIS

آموزش بهسازی و طراحی شهری در محیط GIS در این این آموزش که به صورت پروژه محور می باشد آموزش بهسازی یک شهر واقعی با توجه به داده های موجود…

نمونه کامل طرح جامع شهری

نمونه طرح جامع شهری : نمونه طرح جامع حاضر بی شک یکی از بهترین ومنحصرترین نمونه طرحهای جامع شهری می باشد که قطعاً برای دانشجویان، مجریان طرح­ها، مدیران و مسئولان…

آموزش توپولوژی Topology

کاربرد توپولوژی Topology: در بسیاری موارد مشاهد می شود که فایل اولیه که به محیط GIS فراخوانی می شوند دارای یک سری ایرادات (مانند روی هم افتادن یا اصلاحاً همپوشانی…

آموزش تحلیل شبکه

تحلیل شبکه (Network Analyst) یکی از جذاب‌ترین، زیباترین و مهیج­ترین تحلیل­های صورت گرفته در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می­باشد. لایه تحلیل شبکه دربردارنده پارامتر­ها، ورودی­ ها، خروجی­ ها در ارتباط…

اصول و قواعد نگارش پایان نامه

اصول و قواعد نگارش پایان نامه: در این مجموعه بی نظیر و عالی شما به راحتی می­توانید پایان نامه و مقاله را با اصول و قواعد علمی که مورد پذیرش…

نمونه طرح هادی روستایی

مجموعه بی نظیر و منحصر به فرد از طرح هادی روستایی در این مجموعه عالی شما با یک طرح هادی روستایی واقعی کار شده و ارائه شده به بنیاد مسکن…

دانلود مقاله تعیین اراضی مستعد زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی Fuzzy AHP

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی سال یازدهم/ شماره اول بهار ۱۳۹۹ تعیین اراضی مستعد زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان با استفاده از فرآیند تحلیل…

دانلود مقاله ارزیابی قابلیت طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای لندست-۸ و سنتینل-A2 در تعیین محدوده و سطح زیر کشت ارقام پسته

مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی سال یازدهم شماره اول بهار ۱۳۹۹ هادی زارع خورمیزی – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی،…

دانلود مقاله: بررسی احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضای شهری و عوامل موثر بر آن (نمونه موردی: جلوخان باغ عفیف آباد شیراز)

  ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران ومحیط زیست عماد کتابچی – مدرس گروه شهرسازی و معماری، گروه شهرسازی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران   پریسا زبرجد – دانش آموخته…

دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل و نقل عمومی برون شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه عصبی و الگوریتم دیکسترا

فصلنامه مهندسی حملونقل/ سال دهم/ شماره سوم/بهار ۱۳۹۸ ( /پیاپی:۴۰ ) ۷۰۱ مقاله طراحی و شبیه سازی ترکیبی سیستم پویای حمل و نقل عمومی برون شهری با استفاده از سیستم…

دانلود مقاله: ارزیابی طرح های راهبردی بافت های فرسوده شهری مورد مطالعه : (طرح راهبردی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران سال انتشار ۱۳۹۸ طاهر پریزادی – استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی   سعید یوسفی – دانش آموخته کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه…

دانلود مقاله: برنامه ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده های هوا در کلان شهرها (نمونه مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهر تهران)

نشریه باغ نظر خرداد ۱۳۹۸ نویسندگان: احسان شریعتمداری – کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.   محمدمهدی سنماری – استاد و مدیر گروه شهرسازی…

دانلود مقاله: ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﺧﯿﺰی ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑر GIS

مجله علمی پژوهشی انجمن هیدرولیک ایران، دوره ۱۴، شماره۱، بهار ۱۳۹۸ شیما رحمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اصغر عزیزیان استایار گروه مهندسی…

دانلود مقاله: مسیریابی خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعه موردی شهرستان نمین و اردبیل)

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران جواد سدیدی, عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی, دانشگاه خوارزمی, تهران عبدالسلام امین پور، دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه خوارزمی چکیده:…

دانلود مقاله: ارزیابى خطر فرونشست زمین با بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى در پهنه استان هاى تهران و البرز

فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره نهم، شماره اول، بهار ۱۳۹۸ عنوان مقاله: ارزیابى خطر فرونشست زمین با بکارگیرى سیستم اطلاعات جغرافیایى در پهنه استان هاى تهران و البرز …