اصول و قواعد نگارش پایان نامه

اصول و قواعد نگارش پایان نامه:

در این مجموعه بی نظیر و عالی شما به راحتی می­توانید پایان نامه و مقاله را با اصول و قواعد علمی که مورد پذیرش هیات داوران می­باشد تهیه کنید و از صرف هزینه های نگارش پایان نامه و مقاله توسط دیگران معاف گردیده و شیوه علمی و اصول آن را یاد بگیرد و به دیگران آموزش دهید.

معرفی اجمالی این مجموعه:

در صفحات ابتدایی که شامل عنوان پایان نامه اساتید راهنما و مشاور، تعهدنامه اصالت پایان نامه، سپاسگزاری، تقدیم، فهرست مطالب می باشد. بعد از صفحات ابتدایی اصل پایان نامه شروع می شود.

چکیده:

چکیده شامل که بخش های مهمی مانند هدف، روش تحقیق، جامعه آماری، جمع آوری داده­ها تجزیه و تحلیل، نتایج تحقیق، پیشنهادات و کلید واژه «به همراه نمونه چکیده» می بایستی باشد آمده است.

مقدمه:

در مقدمه تاریخچه مختصر متغیرها، تعریف متغیرها، بیان رابطه متغیرها، کاربرد اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان مسئله: در ابتدا بیان مسئله از دیدگاه محقق با تکیه بر سوال تحقیق، توضیح متغیرها با تکیه بر تحقیقات انجام شده….

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت و ضرورت تحقیق از دیدگاه صاحب نظران، اهمیت علمی با توجه به تحقیقات….

در اهداف تحقیق می بایستی با چه کلمات شروع شود آمده است.

قلمرو تحقیق:

از بعد زمانی، مکانی و موضوعی آمده است.

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها:

تمام متغیرهای و مولفه های مربوطه در تحقیق ذکر منبع کامل…..

فصل دوم:

مقدمه که مختصر، حداکثر ۵ تا ۱۰ سطر

ادبیات متغیرها، متغیر اول، دوم، پیشینه تحقیق در مورد متغیرها، و نمونه چارپوب نظری تحقیق و در هر پارگراف چه مطالبی می بایستی لحاظ نمود.

مدل مفهومی تحقیق، مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم:

روش تحقیق چگونه می بایستی نوشت و هر کدام از زیر مجموعه آن از قبیل جامعه آماری، روش نمونه، روایی و پایایی….

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:

توصیف متغیرها، چگونگی آوردن جداول و نوشته در مورد جداول، بررسی فرضیات با چه کلمات و عبارتی می بایستی شروع شود به همراه نمونه….

فصل پنجم: بحث و بررسی، نتیجه گیری و پیشنهادات:

یک نمونه کامل  از بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

منابع:

چگونگی نوشتن منابع فارسی و انگلیسی

پیوست:

چکیده انگلیسی

پشت جلد انگلیسی

این مجموعه اصول و قواعد پایان نامه نویسی به شکل کامل و جامع آمده است.

برای تهیه این فایل به منو پایان نامه، شیوه نگارش پایان نامه مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *