دانلود رایگان فرآینده تهیه طرح هادی روستایی

دانلود رایگان فرآینده تهیه طرح هادی روستایی

در این فایل با فرآینده تهیه طرح هادی روستایی آشنایی کاملی پیدا می­ کنید یک راهنما و آگاهی بخش بسیار مناسب برای کسانی که قصد ورود به تهیه و انجام طرح های هادی روستایی را دارند می دهد، این مجموعه به دلایل زیر می تواند یک دید مناسب و شناخت کافی نسبت به تهیه و کارهای که در طی تهیه طرح هادی روستایی می بایستی مد نظر باشد به کسانی که  قصد ورود و انجام  طرح هادی روستایی دارند می دهد. در زیر به طور خلاصه به اهم فصل های تهیه طرح اشاره می گردد.

ویژگی فایل

بخش اول

نقشه های پایه طرح هادی روستایی که در مقیاس 500/1 می بایستی تهیه گردد

 • انطباق سیستم مختصات نقشه های پایه طرح هادی به سیستم مختصات UTM
 • ایجاد وحدت رویه در نام گذاری لایه های برداشت شده توسط مشاوران نقشه بردار یعنی عنوان عارضه و عنوان لایه باید به چه اسم و شماره ای باشد.
 • ضرورت برداشت مرز قطعات ملکی (Parcel limits): شناسایی مرز قطعات ملکی یکی از ارکان اساسی تهیه طرح هادی روستایی در محیط GIS محسوب می شود. بنابراین مشاوران نقشه بردار بایستی مرز هر پارسل با پارسل مجاور را شناسایی و بر روی نقشه منعکس کنند.
 • آماده سازی اجزای گرافیکی نقشه برای دستیابی به ساختار توپولوژی (یعنی میزان تطبیق نقشه پایه تهیه شده با چک لیست بررسی کیفی نقشه پایه و میزان امتیاز کسب کرده)

فصل اول

توليد فايل و فولدر طرح هادي روستايي

استانداردسازی نام گذاری پوشه ها، فایل ها و فیلدهای اطلاعاتی برای سهولت در بازیابی آنها ضروری است. مشاور موظف است به هنگام تحویل اسناد طرح به کارفرما تمامی داده ها و اطلاعات تولید شده را مطابق چارچوب ذیل تحویل دهد.

 1. نام گذاری پوشه
  1. پوشه 01_Doc
  2. پوشه_ Cad ٠٢
  3. پوشه GIS -03
 2. نام گذاری لایه های اطلاعاتی: که می بایستی برابر با جدولهای مورد نظر انجام گیرد.
 3. تکمیل فرم های اطلاعات کلی نقطه روستایی
  1. ایجاد لایه نقطه ای اطلاعات روستا
  2. نام گذاری لایه های اطلاعات نقطه ای روستا

فصل دوم

به هنگام سازی نقشه پايه

به طور کلی گردآوری داده های مورد نیاز طرح هادی از طریق مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و جمع آوری میدانی داده ها امکان پذیر است. مشاور موظف است از طریق عملیات برداشت میدانی، داده های کالبدی و اقتصادی- اجتماعی روستا را به روز کند به طور کلی برداشت میدانی داده های روستایی شامل مراحل ذیل است:

 • آماده سازی نقشه پایه
 • نظام کدگذاری قطعات ملکی
 • طراحی فرم برداشت میدانی

فصل سوم:

ايجاد ساختار توپولوژی

 • ویرایش گرافیکی نقشه پایه طرح هادی و ایجاد ساختار توپولوژی
 • تهیه بانک داده های مکانی ویژگی های کالبدی روستا در وضع موجود

فصل چهارم

نقشه های طرح هادی

نقشه های مورد نیاز طرح هادی شامل دو دسته ذیل هستند:

 • نقشه های رسمی
 • نقشه پشتیبان
  1. نقشه های پشتیبان مربوط به روستا
  2. نقشه های پشتیبان حوزه نفوذه

به منظور تولید نقشه های طرح هادی از دو نوع نرم افزار Autodesk  و Map ArcGISاستفاده می شود که در فایل مورد نظر به تشریح نام، نوع و رنگ لایه ها در محیط هر یک از نرم افزارها بطور مجزا پرداخته می شود.

فصل پنجم

تهيه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی

به منظور تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی می بایست سلسله اقداماتی از سوی مشاور صورت پذیرد

 • اخذ استحلام از کلیه ادارات مرتبط با طرح هادی نظیر اداره امور آب، اداره راه و شهرسازی، اداره منابع طبیعی، اداره میراث فرهنگی و … تا پاسخ استعلامات مذکور در تهیه طرح لحاظ گردد. که فرم های مربوط آمده است.

 

پس از اخذ استعلام از کلیه ادارات و سازمانها مشاور می بایست با دهیار روستا و اعضای شورای اسلامی روستا جلسه ای ترتیب داده تا درخصوص محدوده افق طرح روستا، جانمایی کاربریهای عمومی و پراکنش توسعه مسکونی نظراتشان را اخذ نموده و در طرح لحاظ نماید

 

منظور آشنایی دهیار و یا شورای روستا با قطعات ملکی مورد نظر جهت جانمایی مسکونی پیشنهادی، مشاور می بایست با همکاری دهیار و یا شورای روستا بر روی نقشه کاربری اراضی موجود، قطعات مورد نظر را شماره (کد) گذاری نموده و فرم پراکنش توسعه مسکونی را تکمیل نماید.

 

چنانچه روستا دارای طرح هادی مصوب قبلی بوده و در این مرحله بازنگری صورت می پذیرد مشاور می بایست با نظر کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان، لیست مربوطه را تکمیل نموده و در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی لحاظ نماید.

سرانجام تهیه نقشه مورد نظر صورت می پذیرد و تکمیل گزارش کامل روستا و خلاصه گزارش مشاور به همراه تمامی مستندات تحویل عامل چهارم تهیه طرح هادی روستایی می گردد. تا پس از جلسه کارشناسان شهرستان نسبت به رفع ایرادات اقدام گردد.

فصل ششم:

تهيه گزارش طرح هادی

جهت تهیه گزارش طرح هادی روستا نکات ذیل می بایست مدنظر مشاور قرار گیرد که در آن به طور مفصل پرداخته می شود.

دستورالمعل تایپ گزارش طرح هادی روستایی

طرح جلد گزارش طرح هادی روستایی

عطف جلد گزارش طرح هادی روستایی

آلبوم نقشه طرحهای هادی در قطع مناسب با مقیاس نقشه های رسمی

عطف آلبوم نقشه های طرح هادی روستایی

ترتیب جانمایی ضمائم در انتهای گزارش طرح روستایی و قبل از استعلامات

کلیک بر روی لینک برای دانلود رایگان فرآیند تهیه طرح هادی روستایی 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*