دانلود رایگان کتاب مدیریت بحران با GIS:

دانلود رایگان کتاب مدیریت بحران با GIS

نوشته دکتر علی عسگری استاد دانشگاه یورک تورنتو – کانادا

تا همين اواخر و حتي هم اكنون بيشتر تمركز مديران بحران و سوانح بر روي آمادگي در برابر سوانح و بحرانها و پاسخگويي نسبت به آنها بود. كار واقعي و اصلي، زماني آغاز مي شد كه بحران شروع شده ياسانحه اي رخ مي داد. اما اكنون وضعيت تغيير كرده است. همراه با پيشرفت فناوري و رشد اين حرفه، مديران بحران و سوانح به فكر پيشگيري و كاهش اثرات سوانح و بحرانها تا حد ممكن برآمده اند. هنگامي كه سانحه اي رخ مي دهد، وظايف و مسئوليتهاي مديريت بحران از پاسخگويي به سانحه فراتر رفته و دوره بازسازي و بازگشت به حالت عادي را نيز شامل مي شود.

 اين نقش گسترش يافته مديران بحران به معناي آن است كه وظيفه مديران بحران پايان ناپذير است. از آماده سازي تا پيشگيري و كاهش اثرات، از برنامه ريزي تا پيش بيني و از پاسخ گويي به سوانح گرفته تا بازسازي هر كدام از اين گامها بناچار به قدم بعدي منجر شده و هيچگاه پايان پذير نيست. هدف اصلي همه اين تلاشها نيز ايجاد مكانهاي كار و زندگي ايمن تر است.

اين نقش گسترش يافته همچنين به معناي آن است كه مديران بحران بايد با منابع بيشتر و جديدي از رشته ها و زمينه هاي متفاوت كار كنند و در كنار ساير بخشهاي حفاظت و ايمني عمومي مانند پليس و آتش نشاني، مديران بحران بايد فعاليتها و اقدامهايشان را با برنامه ريزان شهري، واحدهاي مهندسي و ساختمان، ادارات آب و برق و فاضلاب و ساير سازمانهاي عمومي به منظور اجراي برنامه هاي پيشگيري و كاهش اثرات سوانح هماهنگ كنند.

در عين حال كه سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي به طور كلي مي تواند در تمامي فازهاي سيكل مديريت بحران و سوانح به كار گرفته شو ند ولي در اين كتاب تمركز بيشتر بر روي فازهاي پيشگيري، آمادگي، واكنش و بازسازي است. اگر چه در اين كتاب ممكن است، اشاره نشود ولي بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه بسياري از فعاليتهاي مديريت بحران و سوانح ممكن است، در مورد بيش از يك سيكل و يا فاز از بحران كاربرد داشته باشند.

صرف نظر از آنكه يك شهر يا منطقه چقدر آماده است و چه تعداد اقدامهاي پيشگيرانه در آن به كار گرفته شده است، برخي سوانح و بلايا غير قابل اجتناب هستند. زمانيكه بحران اتفاق مي افتد، بر عهده مديران بحران است كه تصميم بگيرند چگونه به سانحه و بحران روي داده، واكنش نشان دهند. نواحي با بيشترين خسارت كجاها هستند؟ كدام نواحي بايد تخليه شوند؟ كدام راهها با آوار بسته شده اند؟ مردم و افراد با خصوصيات بهداشتي و درماني خاص كجاها هستند؟ نيروهاي امداد و نجات به كجاها بايد فرستاده شوند؟

از آنجا كه مديران بحران بايد قدرت شناسايي مكان دسترسي به افرا ، تجهيزات، مواد مورد نياز، سر پناهها و ساير منابع مورد نياز براي مديريت مرحله امداد و نجات را دارا باشند، جريان اطلاعات در طول اين مرحله بسيار زياد و گسترده است. مديريت بحران بر خلاف فازهاي برنامه ريزي، آمادگي، پيشگيري واكنش و پاسخ گويي به سوانحي كه اتفاق افتاده است، نيازمند به فعاليت درآوردن و به جريان انداختن بسيار سريع حجم عظيمي از منابع، امكانات، افراد و اطلاعات است؛ به گونه اي كه از هرج و مرج و ناهماهنگي جلوگيري شود. به عنوان مثال، همزمان با شروع دريافت پيامها از مركز عمليات بحران، كاربران و عاملان بايد بتوانند با سرعت به پردازش و انتقال اطلاعات مربوط به ارزيابي خسارات كه در تصميم گيري براي مكان گزيني واحدهاي امداد، مكان گزيني پناهگاهها و محلهاي اسكان موقت اهميت دارند، بپردازند.

توانايي بصري كردن و تركيب اطلاعات بااستفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، امكان انجام اين كار را فراهم مي آورد. از آنجا كه سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي بخوبي در اين مرحله از مديريت بحران به كار گرفته شده اند، تيمهاي مديريت بحران به سرعت به سمت افزودن واحد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي به تيم خود هستند. اطلاعات تهيه شده به وسيله سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي به كارشناسان و تصميم گيران امكان گرفتن تصميمهاي درست­تر و سريعتر در زمينه هاي مختلف تخصيص، توزيع منابع و امكانات را مي دهد.

برای دانلود کلیک نماییدد   مدیریت بحران gis

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*