دانلود مقاله: برنامه ریزی منظر مبتنی بر خرد اقلیم با هدف کاهش آلاینده های هوا در کلان شهرها (نمونه مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهر تهران)

نشریه باغ نظر خرداد ۱۳۹۸

نویسندگان:

احسان شریعتمداری – کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

  محمدمهدی سنماری – استاد و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

  حسین مدی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

  محمد رضا مهربانی گلزار – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده:

بیان مسئله: کاهش آلودگی هوای تهران دو رویکرد کلی را در بر می گیرد. رویکرد نخست به کاهش وسایل آلاینده می پردازد که موجب انتشار و توزیع آلاینده ها در سطح شهر است و رویکرد دوم به کاهش میزان آلودگی از طریق روش های جذب و تبدیل آنها به صورت طبیعی تاکید دارد. بدین معنی که با یافتن راه حل هایی نه تنها می توان میزان آلودگی هوا را کاهش داد، بلکه می توان با به کارگیری تدابیری هوای سالم را تولید و منتشر کرد که در نتیجه سلامت جسم و روان شهروندان را به دنبال دارد. هدف تحقیق: به طور کلی هدف این پژوهش یافتن راهکارهایی در حوزه برنامه ریزی و طراحی منظر است تا از این طریق به کاهش آلودگی هوا و همچنین به بازتولید هوای سالم دست یافت. سوال تحقیق: این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه می توان از برنامه ریزی منظر در بازتولید خرد اقلیم ها در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده کرد روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت کیفی است و به شیوه تحلیل محتوا و بررسی نمونه های مشابه و استخراج نقاط ضعف و قوت، به تبیین اصول و الگوهای طراحی منظر همساز با اقلیم پرداخته می شود. نتیجه گیری: به نظر می رسد ایجاد خرد اقلیم در منطقه ۲۲ تهران می تواند به کاهش پدیده جزیره گرمایی منجر شده و در نتیجه آن کاهش آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با کاهش شدت جزیره گرمایی از طریق بهبود برخی عناصر منظر شهری، دست یافتن به محیطی سالم همراه با کاهش آلاینده های مضر بر سلامتی انسان امکان پذیر خواهد شد.

کلید واژه: منظر، محیط زیست، فضای سبز، منطقه شهری، جزیره حراتی، آلودگی هوا، 

برای دانلود بر روی لینک کلیک نمایید

Article Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *