مکان یابی به روش بولین

مکان یابی به روش بولین:

مکان یابی چیست؟

مکان­یابی یکی از پر­کاربردترین تصمیم گیری­های مکانی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل می تواند قرار گیرد هدف از مکان یابی یافتن مجموعه ای از گزینه ها ی مکانی مناسب برای یک کاربرد خاص است . مسئله مکان­یابی یک مسئله تصمیم­گیری چند معیاره است و روشهای ارزیابی چند معیاره با ساده سازی تعریف راهبردهای تصمیم گیری و تسهیل پردازش مکانی می تواند در مسائل مختلف تصمیم گیری به شیوه های گوناگون  مورد استفاده قرار بگیرد.

در مسائل مکان یابی با توجه به اینکه مجموعه ای از اهداف به صورت همزمان بایست بهینه شود از روش فرایند تصمیم گیری چند معیاره استفاده می شود و علاوه بر این مطلب از دانش انسانی نیز به کار گرفته می شود.

انتخاب مکان یکی از فعالیتهای مهم در برنامه ریزی استراتژیک برای طیف وسیع ای از شرکت های دولتی وخصوصی در مسائل تصمیم گیری چند معیاره که شامل کمیت و کیفیت معیارها می شود مورد استفاده قرار می گیرد که روشهای سنتی مکان یابی نمی تواند به طور موثر بکار گرفته شود زیرا در بسیاری از شرایط توانائی اندازه گیری اطلاعات به صورت دقیق وجود ندارد (  2011, 487:Emre Boran ).

مکان یابی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به روش های مختلفی مانند: بولین یا (صفر و یک)، طیفی یا درصدی، با کمک TopsisT,AHP….. انجام می گیرد.

ما در این مجموعه مکان یابی را با روش بولین یا همان صفر و یک برای آموزش گذاشته ایم، مکان یابی به روش  طیفی در بخش های دیگر نیز اضافه خواهد شد.

برای دانلود این مجموعه به بخش محصولات دانلودی،GIS, آموزش GIS مراجعه نمائید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*