شهری

دانلود مقاله: ارزیابی طرح های راهبردی بافت های فرسوده شهری مورد مطالعه : (طرح راهبردی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران سال انتشار ۱۳۹۸ طاهر پریزادی – استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی   سعید یوسفی – دانش آموخته کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه…

عوامل تاثیرگذار در طراحی فضای شهری

دانلود رایگان مقاله عوامل تاثیرگذار در طراحی فضای شهری مقاله حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار در طراحی فضاهای شهری اهواز می پردازد برای دانلود رایگان فایل word مقاله اینجا کلیک…

دانلود رایگان نمونه طرح شهرسازی

نمونه طرح شهرسازی ۲ نمونه طرح شهرسازی ارائه شده مربوط به درس طرح شهرسازی ۲ می باشد که در قالب فایل ورد ارائه گردیده،  نمونه اجرا  شده مربوطه به محله…