متفرقه

دانلود رایگان کتاب مدیریت بحران با GIS:

دانلود رایگان کتاب مدیریت بحران با GIS نوشته دکتر علی عسگری استاد دانشگاه یورک تورنتو – کانادا تا همین اواخر و حتی هم اکنون بیشتر تمرکز مدیران بحران و سوانح…

دانلود رایگان مقاله تحلیل سلسله مراتبیAHP و GIS

مقاله با عنوان اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان این مقاله در اولین کنفرانس اندیشه…

پایان نامه: شبیه سازی اثرات رخداد زلزله در حمل و نقل و ترافیک درون شهری، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر خرم آباد

شبیه­سازی اثرات رخداد زلزله در حمل و نقل و ترافیک درون شهری، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر خرم­آباد فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه: ۲…

اصول و قواعد نگارش پایان نامه

اصول و قواعد نگارش پایان نامه: در این مجموعه بی نظیر و عالی شما به راحتی می­توانید پایان نامه و مقاله را با اصول و قواعد علمی که مورد پذیرش…

فایل اکسل آمار ۱۳۹۵

فایل اکسل آمار ۱۳۹۵: فایل مورد نظر آماری جمعیتی کل شهر کشور شامل جمعیت کل، به تفکیک جمعیت زن و مرد، تعداد خانوار (جمعیت ساکن در نقاط شهری ، روستایی…

کاداستر

تعریف کادستر: بنا به تعریف سازمان بین‌المللی نقشه برداری ((FIG، کاداستر را می‌توان فهرست مرتب شده­ای از اطلاعات قطعات زمین، در داخل مرز جغرافیائی یک کشور یا یک منطقه دانست…

دانلود کتاب محدوده شهری

محدوده شهر: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم (۱۳۸۴)، محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع، این تعریف، اکنون به…

کتاب مدیریت بحران شهری

دانلود کتاب مدیریت بحران شهری استقرار فلات ایران بر روی پهنه پر حادثه کره زمین، از جمله کمربند زلزله آلپ هیمالیا، منطقه کوهزایی، برخورداری از اقلیم گرم و خشک، تنوع…