3D Analyst

GIS سه بُعدی

نقش GIS سه بُعدی در مدیریت بهینۀ شهرهای هوشمند    شهرهای هوشمند در دنیا به سرعت در حال پیشرفت هستند، به گونه­ای که شهرهای بزرگ برای مدیریت بهتر و کارآمدتر…