دانلود نمونه کامل طرح جامع شهری

نمونه طرح جامع شهری :

 

نمونه طرح جامع حاضر بی شک یکی از بهترین ومنحصرترین نمونه طرحهای جامع شهری می باشد که قطعاً برای دانشجویان، مجریان طرح­ها، مدیران و مسئولان شهری، دانش پژوهان و علاقمندان به طرح­های شهری یک نمونه کامل و کاربردی می باشد.

طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، به سازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواردو همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد و برحسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

در واقع، طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند و خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند. در نقشه های طرح جامع – که معمولا در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ تهیه می شود – محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز)، تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگ ها نشان داده می شوند.

گزارش طرح جامع نیز حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تاسیسات زیرساختی است. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می شود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

خصوصیات منحصر به فرد نمونه طرح جامع شهری:

طرح جامع شهری ارائه شده به دلیل مواردی که در زیر به آنها اشاره می گردد بی شک یکی از بهترین و بی نظیرترین نمون­ها طرح های جامع شهری می باشد که می تواند آگاهی و دیده بسیار بالای نسبت به نحوه تهیه و آشنایی کامل با طرح های جامع شهری ارائه دهد.

  1. فایل Auto CAD: شامل ۳۰ فایل اتوکدی وضع موجود ( کاربری اراضی، سیاسی، مراحل توسعه، محلات اجتماعی، سطح سرویس، تراکم خاص و ناخالص، محدودیتها، الگوهای اول و دوم، شبکه آب، شبکه برق، شبکه گاز، شبکه مخابرات، حوزه نفوذ، نظام بافت شهری، آبهای سطحی ….) ۱۰ فایل پیشنهادی (اساس طرح جامع، حریم، پهنه بندی کاربری های حریم شهر، درجه بندی معابر پیشنهادی، عرض معابری پیشنهادی، جهت کلی شیب در معابر شهری، تاسیسات و تجهیزات پیشنهادی، مرحله بندی توسعه شهر در دوره های پنج ساله، تراکم چمعیت خالص پیشنهادی و تراکم جمعیت ناخالص پیشنهادی) جمعاً ۴۰ فایل می باشد

  2. فایل word: شامل گزارش کامل طرح، خلاصه گزارش ها در بازهای زمانی مختلف، جداول سوات، ضوابط و مقررات شهر، جداول آماری

  3. فایل GIS: شامل تمامی فایل های اتوکدی به همراه بانک اطلاعاتی به صورت دیتابیس و شیپ فایل

  4. فایل اکسل: شامل ساختار سنی، جمعیت بیکار، جمعیت با سواد، تراکم، هزینه جاری و عمرانی شهری، وضعیت مسکن شهری، تعداد و بعد خانوار، دادههای اقلیمی، کاربری اراضی

  5. فایل PDF کامل طرح

  6. فایل Powerpoint ارائه شده به شهرداری

نظرات بسته شده است.