بایگانی وبلاگ

دانلود نمونه کامل طرح جامع شهری

نمونه کامل طرح جامع شهری: نمونه طرح جامع حاضر بی شک یکی از بهترین ومنحصرترین نمونه طرحهای جامع شهری می باشد که قطعاً برای دانشجویان، مجریان طرح­ها، مدیران و مسئولان شهری، دانش پژوهان و علاقمندان به طرح­های شهری یک نمونه کامل و کاربردی می باشد. طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی ... ادامه مطلب »

دانلود رایگان آمایش سرزمین

دانلود رایگان آمایش سرزمین تهران يكي از مسائل مهم و كليدي كه در كنار برنامه ­ريزي­ هاي كلان و بخشي بايد به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامه­ ريزي آمايش سرزمين و برنامه­ ريزي منطقه ­اي است. ژان پل لاکاز می گوید: «منظور از آمایش سرزمین، رسیدن به مطلوب ترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های ... ادامه مطلب »

دانلود رایگان طرح جامع

طرح جامع اقبالیه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات ... ادامه مطلب »

دانلود رایگان طرح تفصیلی شیراز

دانلود رایگان بازنگری در طرح تفصیلی شیراز ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷـﻬﺮي آﻏﺎز ﻧﻤﻮد، در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن راه، دﺷﻮاري ﻫﺎي ﺗﺪارك ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ... ادامه مطلب »

نمونه طرح هادی روستایی

نمونه طرح هادی ارائه شده مربوط به یکی از روستایی توابع استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب می باشد این مجموعه شامل فایل Word ارائه شده به بنیاد مسکن و همچنین فایلهای GIS, Auto CAD می باشد با تهیه این مجموعه مطمئن هر آنچه در مورد طرح هادی می بایستی بدانید پیدا خواهید کرد. ادامه مطلب »