دانلود نمونه کامل طرح جامع شهری

نمونه کامل طرح جامع شهری: نمونه طرح جامع حاضر بی شک یکی از بهترین ومنحصرترین نمونه طرحهای جامع شهری می باشد که قطعاً برای دانشجویان، مجریان طرح­ها، مدیران و مسئولان…

دانلود رایگان آمایش سرزمین

دانلود رایگان آمایش سرزمین تهران یکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ­ریزی­ های کلان و بخشی باید به طور مستقل به آن پرداخته شود، برنامه­ ریزی…

دانلود رایگان طرح جامع

طرح جامع اقبالیه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی،…

دانلود رایگان طرح تفصیلی شیراز

دانلود رایگان بازنگری در طرح تفصیلی شیراز ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮاز ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺷـﻬﺮی آﻏﺎز ﻧﻤﻮد، در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ…

نمونه طرح هادی روستایی

نمونه طرح هادی ارائه شده مربوط به یکی از روستایی توابع استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب می باشد این مجموعه شامل فایل Word ارائه شده به بنیاد مسکن و همچنین فایلهای…