نمونه طرح هادی روستایی

نمونه طرح هادی ارائه شده مربوط به یکی از روستایی توابع استان کرمانشاه شهرستان گیلانغرب می باشد این مجموعه شامل فایل Word ارائه شده به بنیاد مسکن و همچنین فایلهای…