بایگانی وبلاگ

فیلم امواج زلزله

در این فیلم چگونگی حرکت امواج در داخل زمین نمایش داده می شود دقت کنید که هر قطعه با توجه به نوع موج که به آن می رسد چه عکس العملی نشان می دهد. بررسی انواع موج زلزله در زیر به تفصیل به بررسی این چهار نوع موج می پردازیم: امواج طولی(P) : این امواج باعث کشش ها و انقباضهای ... ادامه مطلب »