دانلود رایگان فایل GIS اصفهان

[highlight][/highlight][checklist][/checklist] دانلود رایگان فایل GIS اصفهان این مجموعه رایگان شامل لایه کاربری اراضی که شامل )مسکونی، تجاری، فرهنگی، اداری، تاسیسات و تجهیزات، ورزشی، آموزشی، فضای سبز …..) در بانک اطلاعاتی…

GIS تهران

این مجموعه لایه های، فرودگاه ها، مرکز اقتصادی (گمرگ، نمایشگاه، مراکز تجاری، کارخانه، مجتمع صنعتی)، مراکز علمی (کتابخانه، مراکز آموزشی، مراکز آموزش عالی، فرهنگسراها، مرکز تحقیقاتی، مراکز اداری (سفارتخانه، وزراتخانه،…