کتاب مدیریت بحران شهری

دانلود کتاب مدیریت بحران شهری استقرار فلات ایران بر روی پهنه پر حادثه کره زمین، از جمله کمربند زلزله آلپ هیمالیا، منطقه کوهزایی، برخورداری از اقلیم گرم و خشک، تنوع توپوگرافیکی و شرایط طبیعی نا همگون و همچنین تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی پر شتاب دهه های اخیر، نظیر شهر نشینی، دگرگونی در ساختار اقتصادی و تکنولوژیک و قرار ... ادامه مطلب »

کتاب مدیریت بحران روستایی

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ کمرﺑﻨﺪ ﮐﻮه زاﯾﯽ  آﻟﭗ –  ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ و ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﯾﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻮﺳﻤﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﯿﻞ و زﻟﺰﻟﻪ را در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ده ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻼﺧﯿﺰ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺟﻬﺎ ... ادامه مطلب »

اتوکد شهری

اتوکد شهری: همانطور که می دانید نرم افزار اتوکد یکی از قدیمی­ترین و بهترین و کاربردی­ترین نرم افزار برای مهندسان علوم شهری و شهرسازان می­باشد و میتوان گفت اولین نرم افزاری که یک شهرساز باید کاملا در آن تسلط داشته باشد، نرم افزار اتوکد می­باشد. این نرم افزار به عنوان یک پایه برای سایر نرم افزار ها از جمله GIS  ... ادامه مطلب »

GIS سه بُعدی

نقش GIS سه بُعدی در مدیریت بهینۀ شهرهای هوشمند    شهرهای هوشمند در دنیا به سرعت در حال پیشرفت هستند، به گونه­ای که شهرهای بزرگ برای مدیریت بهتر و کارآمدتر چاره­ای جز بکارگیری فناوری اطلاعاتی و هوشمند سازی ندارند، حرکت به سمت شهر هوشمند امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و اگر به میل خود به سوی تحقق شهر هوشمند(smart ... ادامه مطلب »

طرح هادی روستایی

طرح هادی روستایی:   طرح هادي روستايي طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای ... ادامه مطلب »

GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سيستم اطلاعات جغرافيايي يک سيستم مديريت پايگاه اطلاعات براي وارد کردن، ذخيره، بازيافت، تحليل و نمايش اطلاعات فضايي ( بعد مکاني) مي باشد. در اوايل دهة 1960، براي اولين بار در كانادا، سیستم های اطلاعات جغرافیایی مطرح شد و از آن زمان به بعد روز به روز، بر کاربردهای آن افزوده شد و در دهه 1980 ... ادامه مطلب »